Velkommen til Kompetencecenteret

Velkommen til Kompetencecenterets nye hjemmeside. Her vil vi fremover orientere om Kompetencecenteret og de mange forskellige opgaver, vi løser.

Kompetencecenteret er organiseret som en afdeling med egen afdelingsleder, Anne Birgitte Hansen, og har tilknyttet personale med indgående kendskab til børn med andre behov.

Vi arbejder også med...

Foruden sparring og vidensdeling internt på Birkhovedskolen har Kompetencecenteret samarbejdsflader, der rækker uden for skolen.
Nyborg Heldagsskole - videncenter for børn og unge med særlige behov.
Rævebakkeskolen - for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og/eller udviklingsforstyrrelser.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
Birkhovedskolens Kompetencecenter | Svanedamsgade 2, 5800 Nyborg  | Tlf.: 63337021